ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ιατρείο μας ζητά νοσηλεύτρια απόφοιτο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ, εμφανίσιμη και ηλικίας μεταξύ 25-40 ετών. Αντίστοιχη προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψιν.
Βιογραφικά στο mail μας info@kontogiannis.gr

Επικοινωνία στα τηλέφωνα 6972234545 και 6942583056.

Share via: