Αισθητική χειρουργική

Απευθύνεται τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες και στοχεύει στην αισθητική βελτίωση της εικόνας του προσώπου και του σώματος. Μερικές από τις πλέον δημοφιλείς και συχνές αισθητικές επεμβάσεις είναι η αυξητική στήθους, η λιποαναρρόφηση και λιπογλυπτική, η ρινοπλαστική, η βλεφαροπλαστική, η ωτοπλαστική, το face lifting, η κοιλιοπλαστική, η ανόρθωση και η αυξητική γλουτών, η μειωτική και ανόρθωση μαστών, η μαστοπηξία, η διόρθωση της γυναικομαστίας-λιπομαστίας, η αποκατάσταση μετά μαστεκτομή, το lifting έσω επιφάνειας μηρών ,η αύξηση όγκου ζυγωματικών και πώγωνος με την χρήση ενθεμάτων, η βραχιονοπλαστική, η χειλεοπλαστική, κλπ.