Επανορθωτική χειρουργική

Ασχολείται με τη χειρουργική διόρθωση και θεραπεία δυσμορφιών, με καρκίνους του δέρματος, ,μετατραυματικές και μετεγκαυματικές ουλές, αποκατάσταση πάσης φύσεως τραυμάτων με έλλειμμα ιστών, εκτίμηση και θεραπεία εγκαυμάτων μέχρι την οριστική ίαση, αφαίρεση σπίλων, κύστεων και λοιπών μορφωμάτων του δέρματος.